Thông tin liên hệ

Thu hoạch lúa ở cánh đồng Mường Thanh

Ðẩy mạnh liên kết sản xuất khu vực nông thôn

 •   01/12/2020 09:26:43 PM
 •   Đã xem: 34

Liên kết sản xuất có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Những năm gần đây trên địa bàn tỉnh đã hình thành và tiếp tục đẩy mạnh phát triển chuỗi liên kết sản xuất có quy mô. Sản phẩm sản xuất theo chuỗi có giá trị kinh tế cao, cung cấp nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng.

Người dân tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm cây ăn quả tại Ngày hội Văn hóa - Ẩm thực các dân tộc huyện Mường Ảng.

Nhân rộng diện tích cây ăn quả theo chuỗi liên kết

 •   15/11/2020 07:39:48 PM
 •   Đã xem: 45

03 năm trở lại đây, các huyện, thị xã, thành phố đã vận dụng linh hoạt những chính sách, nguồn vốn hỗ trợ người dân phát triển, mở rộng diện tích cây ăn quả. Nhờ đó diện tích cây ăn quả toàn tỉnh liên tục tăng và điểm mới trong giai đoạn này là 100% dự án đều thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất.

Làng nghề dệt thổ cẩm dân tộc Thái tại bản Mển, xã Thanh Nưa (huyện Ðiện Biên) đã tạm dừng hoạt động.

Lay lắt làng nghề

 •   23/09/2020 08:12:07 PM
 •   Đã xem: 40

Theo quy định tại Nghị định số 52/2018/NÐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn, hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có nghề, làng nghề truyền thống được công nhận. Các nghề, làng nghề chỉ cơ bản đạt các tiêu chí và sản xuất mang tính tự phát, quy mô nhỏ, hầu hết thiếu vốn, chưa được hỗ trợ đầu tư về hạ tầng, trang thiết bị công nghệ lạc hậu. Bởi vậy chất lượng sản phẩm chưa cao, chưa đa dạng để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Chị Ðinh Thị Oanh, thôn Ðại Thanh, xã Noong Luống (huyện Ðiện Biên) chăm sóc diện tích đỗ của gia đình

Rào cản phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi

 •   16/09/2020 03:25:10 PM
 •   Đã xem: 42

Phát triển nông sản theo chuỗi mang lại nhiều lợi ích như: Nông dân chủ động đầu ra sản phẩm, doanh nghiệp (DN) có nguồn hàng chất lượng cao, cơ quan chức năng dễ quản lý và người tiêu dùng truy xuất được nguồn gốc sản phẩm... Thế nhưng đến nay việc liên kết này vẫn còn hạn hẹp, tình trạng nông dân tự sản, tự tiêu vẫn diễn ra phổ biến trên địa bàn tỉnh.

Hầu hết các sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn OCOP đều có vùng nguyên liệu nhỏ, chưa tương xứng tiềm năng. Trong ảnh: Người dân xã Thanh An (huyện Điện Biên) thu hoạch lúa chất lượng cao liên kết sản xuất với Công ty TNHH Safe Green.

Phát triển vùng nguyên liệu cho sản phẩm OCOP

 •   06/08/2020 09:48:22 AM
 •   Đã xem: 107

Sau khi được công nhận đạt chuẩn OCOP, một số sản phẩm đặc trưng của tỉnh đang từng bước thâm nhập các thị trường lớn, giá trị sản phẩm và doanh thu của các chủ thể kinh tế tăng lên. Nhu cầu thị trường lớn đòi hỏi các doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng quy mô sản xuất, song thực tế đang gặp nhiều khó khăn.

Xã viên hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mường Báng thu hoạch cá rô phi đơn tính.

Ðộng lực phát triển sản xuất nông nghiệp

 •   27/07/2020 09:41:51 PM
 •   Đã xem: 52

Triển khai Quyết định số 45/2018/QÐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, huyện Tủa Chùa đã xây dựng nhiều dự án phát triển sản xuất nông nghiệp, thu hút được một số chủ thể kinh tế tham gia. Sau hơn 1 năm thực hiện, các dự án đã bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, nhiều dự án được nhân rộng, tăng về quy mô sản xuất, nhiều mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp được hình thành.

Xã viên HTX Dịch vụ tổng hợp Thanh Yên (huyện Ðiện Biên) chế biến lúa gạo

Vực dậy Hợp tác xã nông nghiệp

 •   17/07/2020 09:07:29 AM
 •   Đã xem: 52

Thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, đến nay các hợp tác xã (HTX) của tỉnh nói chung, HTX nông nghiệp nói riêng đang phát triển tương đối nhanh, chuyển biến tích cực. Mặc dù vậy, việc phát triển của HTX nông nghiệp vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Nhiều HTX sau khi thành lập, chuyển đổi nhưng vẫn loay hoay tìm chỗ đứng trên thị trường, dẫn đến ngừng hoạt động, giải thể.

Người dân bản Na Lốm, xã Thanh Nưa (huyện Ðiện Biên) chăm sóc cây bưởi da xanh.

Ðào tạo nghề thiết thực, hiệu quả

 •   03/07/2020 10:00:49 AM
 •   Đã xem: 49

Trong 10 năm đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QÐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ trong xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh có gần 82.000 người tham gia học nghề, gần 54.000 lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề theo chính sách. Số lao động nông thôn có việc làm sau khi học xong là hơn 40.700 người, đạt 75,7%. Một số mô hình đào tạo nghề thí điểm tỷ lệ học viên có việc làm sau đào tạo đạt 90%. Như: Trồng và chế biến cà phê, kỹ thuật chăn nuôi lợn, gà đồi, vườn; vận hành máy thi công nền...

Thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 45 đã hình thành nhiều liên kết chuỗi sản xuất, nâng cao giá trị, chất lượng, thương hiệu sản phẩm. Trong ảnh: Nông dân xã Thanh Xương thu hoạch lúa mùa năm 2019.

Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết

 •   05/06/2020 10:08:56 AM
 •   Đã xem: 96

Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo Quyết định số 45/2018/QÐ-UBND (Quyết định số 45), năm 2019 toàn tỉnh thu hút được 19 dự án liên kết sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm tại 8/10 huyện, thị xã, thành phố (trừ 2 huyện: Nậm Pồ và Ðiện Biên Ðông). Trong đó 13 dự án liên kết trong lĩnh vực trồng trọt và 6 dự án liên kết lĩnh vực chăn nuôi - thủy sản, với trên 1.100 hộ dân tham gia. Tổng kinh phí được hỗ trợ trên 23 tỷ đồng.

Người dân bản Nà Sản A, xã Xa Dung chăm sóc bò giống được hỗ trợ.

Hỗ trợ con giống: Cần tăng cường hậu kiểm tra

 •   04/06/2020 10:12:17 AM
 •   Đã xem: 88

Thông qua các chính sách hỗ trợ sản xuất của Chương trình 135/CP, Nghị quyết 30a, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Ðiện Biên Ðông đã được hỗ trợ các loại con giống trâu, bò, dê… nhằm tạo sinh kế, tăng thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững. Song bên cạnh mặt tích cực, việc hỗ trợ con giống còn những bất cập, nhất là chất lượng con giống khiến một số dự án chưa phát huy hiệu quả. Cùng với đó, hầu hết chương trình, dự án hiện nay chưa quan tâm đến việc theo dõi, đánh giá hiệu quả sau đầu tư.

Khuyến khích, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển là một trong những giải pháp thu hút đầu tư. Trong ảnh: Mô hình trồng cây theo hướng VietGAP của Công ty TNHH thực phẩm Safe Green tại xã Thanh An - huyện Ðiện Biên

Cải thiện môi trường thu hút đầu tư

 •   04/06/2020 10:10:03 AM
 •   Đã xem: 63

Vượt lên những rào cản của một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, Ðiện Biên đã và đang nỗ lực triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, tạo đột phá thu hút đầu tư.

Nhân công vận hành dây chuyền chế biến sản phẩm hiện đại của HTX Dịch vụ nông nghiệp Thanh Yên.

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững

 •   04/06/2020 10:08:08 AM
 •   Đã xem: 69

Những năm qua, tỉnh ta đã xây dựng nhiều kế hoạch, chính sách hỗ trợ nhằm thực hiện hiệu quả Ðề án “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”. Sau gần 5 năm thực hiện, kinh tế nông nghiệp đã có những khởi sắc, từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, đời sống nông dân từng bước được nâng cao.

Dự án liên kết sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn 22 ha tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên vừa được UBND tỉnh phê duyệt.

Sinh kế đóng vai trò “then chốt” trong xây dựng nông thôn mới

 •   14/05/2020 04:09:01 PM
 •   Đã xem: 62

Tạo sinh kế bền vững cho người dân là nội dung “then chốt” của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Bởi vì “có thực mới vực được đạo”, đời sống người dân có nâng cao, đảm bảo thì mới tạo nguồn lực để chung sức cùng Ðảng, Nhà nước xây dựng NTM. Tuy nhiên, để phát triển sinh kế mang lại hiệu quả bền vững là việc không dễ dàng.

Xã viên Hợp tác xã Na Sang xuất bán dứa cho Công ty TNHH Xuất khẩu nông sản Tấn Phát.

Long đong quả dứa Mường Chà

 •   16/04/2020 01:59:59 PM
 •   Đã xem: 105

Nhiều năm qua, cây dứa đã trở thành cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của người dân một số xã vùng cao huyện Mường Chà. Số hộ dân trồng dứa ngày càng nhiều, diện tích tăng nhanh, song số phận quả dứa Mường Chà vẫn rất long đong.

Lãnh đạo UBND xã Tìa Dình (huyện Ðiện Biên Ðông) kiểm tra quy trình trồng bí xanh - sản phẩm OCOP Ðiện Biên Ðông.

OCOP nâng cao chất lượng nông sản địa phương

 •   15/04/2020 09:05:20 AM
 •   Đã xem: 82

Nhằm đưa các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương đến với Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã tập trung nâng cao chất lượng để mở rộng thị trường tiêu thụ. Bước đầu, một số sản phẩm đã được xếp hạng sản phẩm OCOP, góp phần tích cực thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mang lại thu nhập cho người dân để phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.

“Nông dân mới” Thào A Tinh, bản Phô, xã Trung Thu (huyện Tủa Chùa) chăm sóc vườn su su.

Những “nông dân mới” góp phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành Nông nghiệp

 •   09/04/2020 08:54:26 AM
 •   Đã xem: 157

Ðể hoàn thành thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, bên cạnh các cơ chế, chính sách thì yếu tố con người vẫn giữ vai trò quyết định, đặc biệt là việc xây dựng những “nông dân mới”.

Sau khi học nghề, người dân xã Noong Luống (huyện Ðiện Biên) áp dụng vào trồng nấm mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tạo việc làm cho lao động nông thôn

 •   11/03/2020 02:41:50 PM
 •   Đã xem: 90

Huyện Ðiện Biên có hơn 71.500 người trong độ tuổi lao động (chiếm 60% dân số toàn huyện), song tỷ lệ lao động chưa có việc làm thường xuyên và chưa qua đào tạo cao. Vì vậy, những năm qua công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Ðiện Biên quan tâm nhằm nâng cao chất lượng lao động, tạo việc làm. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được huyện coi là một giải pháp quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Người dân xã Thanh Nưa (huyện Ðiện Biên) chăm sóc vườn cây ăn quả trồng theo phương thức liên kết “4 nhà”.

Liên kết phát triển cây ăn quả

 •   03/02/2020 10:19:02 AM
 •   Đã xem: 96

Thực hiện Ðề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh, nhiều địa phương trong tỉnh đã tập trung chuyển đổi từ cây có giá trị thấp sang trồng cây ăn quả có giá trị cao với chủ trương và cơ chế thông thoáng, xây dựng hướng đi mới trong phát triển cây ăn quả.

Ðiện Biên Ðông bứt phá trong xây dựng nông thôn mới

Ðiện Biên Ðông bứt phá trong xây dựng nông thôn mới

 •   03/07/2019 02:18:12 PM
 •   Đã xem: 251

Một trong những kết quả nổi bật năm 2018 của huyện Ðiện Biên Ðông là xây dựng nông thôn mới (NTM). Mặc dù đến nay chưa có xã nào đạt chuẩn NTM, song Ðiện Biên Ðông lại là huyện có kết quả cao nhất so với các huyện khác trong việc “xóa” các xã dưới 5 tiêu chí NTM. Thời điểm tháng 6/2018, toàn huyện vẫn còn 10 xã dưới 5 tiêu chí, nhưng đến hết năm 2018, chỉ còn 1 xã dưới 5 tiêu chí NTM.


Các tin khác

Hình ảnh
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây