Thông tin liên hệ

 Văn bản theo lĩnh vực: Kế hoạch Nông thôn mới

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 101/KH-NTM 09/10/2022 Kế hoạch truyền thông, tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thơcj hiện Chương trình NTM các cấp
2 1986/KH-UBND 28/06/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên, đến năm 2025
3 926/QĐ-BCĐ 19/05/2022 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021-2025
4 467/KH-UBND 22/02/2022 Kế hoạch số 467/KH-UBND ngày 23/2/2022 của UBND tỉnh về Tổ chức triển khai các nhiệm vụ để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
5 263/QĐ-TTg 21/02/2022 Quyết định phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
6 1689/QĐ-TTg 10/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
7 788/VPĐP-VN&MT 04/10/2021 V/v đăng ký tham gia Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
8 1333/BC-BCĐ 14/06/2021 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
9 333/KH-SCT 21/03/2021 Kế hoạch triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021
10 114/KH-VPĐP 30/08/2020 KẾ HOẠCH Kiểm tra tình hình thực hiện nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của
11 102/KH-VPĐP 09/08/2020 kế hoạch làm việc các huyện Điện Biên Đông và Mường Ảng
12 6/2020 02/07/2020 báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 (tapmis)
13 73/BC-VPĐP 29/06/2020 báo cáo kết quả tổ chức tập huấn NTM cấp thôn, bản năm 2020
14 69/BC-BCĐ 22/06/2020 Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2020
15 71/VPĐP 23/06/2020 Kế hoạch tập huấn NTM cho cán bộ cấp xã năm 2020
16 70/VPĐP 23/06/2020 Kế hoạch tập huấn NTM cho các Hội,đoàn thể năm 2020
17 Biểu 01 30/03/2020 Danh sách bị cấm, đình chỉ đấu thầu đến tháng 3/2020
18 01a/BC-BCĐ 05/01/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 tỉnh Điện Biên
19 730/KH-BCĐ 21/03/2019 Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Điện Biên năm 2019
20 1053/KH-UBND 17/04/2019 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Hình ảnh
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây