Thông tin liên hệ

 Văn bản theo lĩnh vực: Hướng dẫn thực hiện

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 số 1926/QĐ-UBND 13/10/2022 Quyết định ban hành bộ tiêu chí thôn, bản NTM và Bộ tiêu chí thôn, bản NTM kiểu mẫu tỉnh Điện Biên đến năm 2025
2 1396/SNN-VPĐP 26/06/2022 tham gia xây ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; Thôn bản nông thôn mới, thôn bản nông thôn mới kiểu mẫu.
3 1833/QĐ-UBND 29/09/2022 Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
4 318/QĐ-TTg 07/03/2022 Quyết định ban hành về Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
5 319/QĐ-TTg 07/03/2022 Quyết định về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
6 320/QĐ-TTg 07/03/2022 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
7 321/QĐ-TTg 07/03/2022 Quyết định về việc quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
8 401/SNN-NTM 06/03/2022 V/v rà soát mục tiêu và huy động nguồn lực để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2022-2025.
9 27/VPĐP 02/03/2022 V/v góp ý dự thảo các nội dung có liên quan về Bộ tiêu chí thôn, bản thôn nông thôn mới và Bộ tiêu chí thôn, bản NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025
10 274/BCĐ-KTN 25/01/2022 triển khai thực hiện chương trình NTM
11 99/VPĐP 24/10/2021 đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ các xã đạt chuẩn và CB đạt chuẩn và SP OCOP
12 2309/SNN-NTM 05/10/2021 Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025
13 2313/SNN-NTM 05/10/2021 đăng ký mô hình tham gia Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
14 NQ số 25/2021/QH 15 11/08/2021 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
15 số 1987/CTrPH - SVHTTDL-SNNPTNT 12/08/2021 Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch với Sở Nông nghiệp và PTNT
16 2084/BCĐ-KTN 06/07/2021 V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng cuối năm 2021
17 2890/QĐ-BNN-VPĐP 29/06/2021 Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp Quốc gia năm 2020
18 1460/CTrHĐ-SNN 27/06/2021 triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
19 190 TB/TU 14/05/2021 thông báo
20 1092/BCĐ-KTN 15/04/2021 rà soát, bổ sung mục tiêu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh .
21 963/UBND-KTN 07/04/2021 Tiếp tục hoạt động của hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2021
22 1836/BNN-VPĐP 30/03/2021 Tiếp tục hoạt động của hệ thống văn phòng điều phối NTM các cấp
23 1261/BNV-TCBC 26/03/2021 Tiếp tục duy trì hoạt động hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2021
24 211/QĐ-UBND 23/02/2021 Phê duyệt Đề án OCOP tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
25 141/STC-QLNS 27/01/2021 báo cáo tài chính chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên năm 2020
26 141/STC-QLNS 27/01/2021 các thông tin tài chính từ hệ thống TabMis năm 2020 của tỉnh Điện Biên
27 239/BCĐ-KTN 25/01/2021 công văn
28 01/BC - VPĐP 03/01/2021 Thông tin quản lý MIS chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020
29 53/SNN-PTNT 10/01/2021 Tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (lần 3).
30 Biểu 01 30/12/2020 Danh sách bị cấm, đình chỉ đấu thầu đến tháng 12/2020
31 159/VPĐP 22/12/2020 về việc báo cáo kết quả thực hiện chương trinhh xây dựng NTM năm 2020
32 2514/SNN-PTNT 09/12/2020 Tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030"
33 4446/QĐ-BNN-VPĐP 05/11/2020 Bộ tài liệu tập huấn Những kiến thức cơ bản về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm
34 2744/UBND-KTN 17/09/2020 triển khai một số nội dung thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
35 1162/QĐ-VPĐP-OCOP 16/09/2020 Quyết định quy chế và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận OCOP
36 Biểu 01 29/09/2020 Danh sách bị cấm, đình chỉ đấu thầu đến tháng 9/2020
37 2493/UBND-KTN 24/08/2020 rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
38 272/BC-UBND 19/08/2020 báo cáo kết quả thực hiện 7 tháng đầu năm 2020 và ước thực hiện cả năm 2020 và Kế hoạch 2021
39 phụ lục 8 12/07/2020 các thông tin tài chính từ hệ thống TabMis
40 Biểu 01 29/06/2020 Danh sách bị cấm, đình chỉ đấu thầu đến tháng 6/2020
41 1218/SNN-QLCL 24/06/2020 Hướng dẫn xây dựng và quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm sản phẩm OCOP thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp
42 01/TB-VPĐP 30/12/2019 Danh sách các công ty, tư vấn bị cấm tham gia đấu thầu
43 755/SNN-CCPTNT 22/04/2020 Công văn góp ý điều chỉnh tiêu chí đánh giá phân hạng SP OCOP
44 356/QĐ-UBND 16/04/2020 Quyết định điều chỉnh, bổ sung sản phẩm OCOP
45 870/BCĐ-KTN 29/03/2020 đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình XD NTM năm 2020
46 Biểu 01 30/03/2020 Danh sách bị cấm, đình chỉ đấu thầu đến tháng 3/2020
47 292/BCĐ-KTN 10/02/2020 Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020
48 911/BNN-VPĐP 09/02/2020 Nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình OCOP năm 2020
49 05/vpđp 02/02/2020 báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân vốn sự nghiệp năm 2019
50 04/vpđp 29/01/2020 công văn khảo sát nguồn kinh phí đầu tư chương trình MTQG
Hình ảnh
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây