Thông tin liên hệ

 Văn bản theo lĩnh vực: Hướng dẫn thực hiện

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 211/QĐ-UBND 24/02/2021 Phê duyệt Đề án OCOP tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
2 141/STC-QLNS 28/01/2021 báo cáo tài chính chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên năm 2020
3 141/STC-QLNS 28/01/2021 các thông tin tài chính từ hệ thống TabMis năm 2020 của tỉnh Điện Biên
4 239/BCĐ-KTN 26/01/2021 công văn
5 01/BC - VPĐP 04/01/2021 Thông tin quản lý MIS chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020
6 53/SNN-PTNT 11/01/2021 Tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (lần 3).
7 159/VPĐP 23/12/2020 về việc báo cáo kết quả thực hiện chương trinhh xây dựng NTM năm 2020
8 2514/SNN-PTNT 10/12/2020 Tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030"
9 4446/QĐ-BNN-VPĐP 06/11/2020 Bộ tài liệu tập huấn Những kiến thức cơ bản về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm
10 2744/UBND-KTN 18/09/2020 triển khai một số nội dung thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
11 1162/QĐ-VPĐP-OCOP 17/09/2020 Quyết định quy chế và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận OCOP
12 2493/UBND-KTN 25/08/2020 rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
13 272/BC-UBND 20/08/2020 báo cáo kết quả thực hiện 7 tháng đầu năm 2020 và ước thực hiện cả năm 2020 và Kế hoạch 2021
14 phụ lục 8 13/07/2020 các thông tin tài chính từ hệ thống TabMis
15 1218/SNN-QLCL 25/06/2020 Hướng dẫn xây dựng và quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm sản phẩm OCOP thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp
16 01/TB-VPĐP 31/12/2019 Danh sách các công ty, tư vấn bị cấm tham gia đấu thầu
17 755/SNN-CCPTNT 23/04/2020 Công văn góp ý điều chỉnh tiêu chí đánh giá phân hạng SP OCOP
18 356/QĐ-UBND 17/04/2020 Quyết định điều chỉnh, bổ sung sản phẩm OCOP
19 870/BCĐ-KTN 30/03/2020 đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình XD NTM năm 2020
20 292/BCĐ-KTN 11/02/2020 Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020
21 911/BNN-VPĐP 10/02/2020 Nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình OCOP năm 2020
22 05/vpđp 03/02/2020 báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân vốn sự nghiệp năm 2019
23 04/vpđp 30/01/2020 công văn khảo sát nguồn kinh phí đầu tư chương trình MTQG
24 03/vpđp 14/01/2020 công văn tham gia ý kiến kế hoạch đề án OCOP năm 2020 huyện Nậm Pồ
25 02/vpđp 06/01/2020 công văn thẩm định xã Búng lao cơ bản đạt chuẩn NTM năm 2019
26 01/vpđp 06/02/2020 Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản năm 2019
27 1343/QĐ-UBND 27/12/2019 Quyết định phê duyệt kết quả và xếp hạng sản phẩm OCOP 2019
28 68/BCĐ_VPĐP 22/07/2019 công văn đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn NTM năm 2019
29 123/HD-UBND 01/01/2019 Hướng dẫn triển khai đề án xây dựng nông thôn mới
30 4488/NHNN-TD 15/06/2018 Công văn số 4488/NHNN-TD về việc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm gia đoạn 2018-2020.
31 02/bc-tu 14/09/2018 Báo cáo công tác tháng 09/2018
Hình ảnh
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây