Thông tin liên hệ

Một số giải pháp cải cách hành chính

Cải cách thủ tục hành chính gắn liền với thực hiện cơ chế “một cửa” cả ở ba cấp chính quyền địa phương đã tạo ra sự thống nhất trong hệ thống hành chính; nâng cao nhận thức cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức trong quá trình giải quyết các yêu cầu của tổ chức và công dân góp phần đổi mới mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với dân, quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau trong quá trình thực thi công vụ.

cchc
Một số giải pháp cải cách hành chính.Ảnh : nguồn internet

Theo đó, cần thực hiện giải pháp chủ yếu để cải cách hành chính:
Cải cách về thể chế và thủ tục hành chính. Cần tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành, kiến nghị cấp có thẩm sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp, hết hiệu lực hoặc trái quy định.
Cải cách bộ máy hành chính. Rà soát, đề nghị điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của đơn vị cho phù hợp với quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.
Cải cách tài chính công bằng cách mở rộng phân cấp trên một số lĩnh vực, nâng cao hiệu quả chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính ở các đơn vị; cải cách tiền lương và các chính sách đãi ngộ đối với cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục.
Hiện đại hóa hành chính Nhà nước. Giảm hội họp, giảm giấy tờ hành chính không cần thiết, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản trên mạng máy tính, nâng cao hiệu quả trang Web của ngành.
Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính bằng việc tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra công vụ, thu thập ý kiến, xây dựng và ban hành tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đối với các phòng, ban Sở và cơ sở giáo dục.
Nâng cao trình độ năng lực chuyên môn cho cán bộ công chức, đào tạo bồi dưỡng cán bộ là một nội dung cần phải quan tâm.
Đối với đội ngũ cán bộ công chức viên chức, nhà nước có thể đào tạo nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng cho cán bộ công chức, bồi dưỡng nâng cao năng lực công việc tại cơ quan.
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức cán bộ. Đây là giải pháp then chốt để nâng cao tính tích cực lao động của cán bộ công chức hiện nay. Cấn xác định rõ danh mục công việc của từng vị trí công chưc trong cơ quan hành chính nhà nước . Hiện nay ta thấy hiện tượng có nơi công chức rỗi rãi, có nơi quá tải công việc, vì vậy cần công bằng, khách quan trong việc tuyển chọn đánh giá, đề bạt cán bộ công chức.

Nguyễn Kim Anh

Nguồn tin: (ktdt.vn)

Hình ảnh
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây