Thông tin liên hệ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 211/QĐ-UBND 24/02/2021 Phê duyệt Đề án OCOP tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
2 141/STC-QLNS 28/01/2021 các thông tin tài chính từ hệ thống TabMis tỉnh Điện Biên năm 2020
3 141/STC-QLNS 28/01/2021 báo cáo tài chính chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên năm 2020
4 239/BCĐ-KTN 26/01/2021 về việc triển khai thực hiện chương trình NTM năm 2021
5 53/SNN-PTNT 11/01/2021 Tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (lần 3).
6 01/BC - VPĐP 04/01/2021 Thông tin quản lý MIS chương trình NTM năm 2020 tỉnh Điện Biên
7 726/BC-BCĐ 31/12/2020 kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
8 159/VPĐP 23/12/2020 về việc báo cáo kết quả thực hiện chương trinhh xây dựng NTM năm 2020
9 2514/SNN-PTNT 10/12/2020 Tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030"
10 4446/QĐ-BNN-VPĐP 06/11/2020 Quyết định về việc ban hành Bộ tài liệu tập huấn "Những kiến thức cơ bản về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm"
11 2744/UBND-KTN 18/09/2020 triển khai công văn 6384/BNN-VPĐP ngày 15/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn triển khai một số nội dung thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
12 1162/QĐ-VPĐP-OCOP 17/09/2020 ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu OCOP Việt Nam
13 114/KH-VPĐP 31/08/2020 Kiểm tra tình hình thực hiện nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững;
chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên
14 2493/UBND-KTN 25/08/2020 báo cáo tiến độ giải ngân và văn bản đề nghị điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
15 272/BC-UBND 20/08/2020 Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm; ước thực hiện cả năm 2020 và dự kiến kế hoạch
năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
16 102/KH-VPĐP 10/08/2020 kiểm tra đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác quản lý, sử dụng và giải ngân nguồn được giao trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại các huyện giai đoạn 2016-2020
17 phụ lục 8 13/07/2020 các thông tin tài chính từ hệ thống tabmis chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM
18 6/2020 03/07/2020 báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và nguồn lực đã huy động để cập nhật trên cổng thông tin điện tử
19 73/BC-VPĐP 30/06/2020 Báo cáo kết quả tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản năm 2020
20 1218/SNN-QLCL 25/06/2020 V/v: hướng dẫn xây dựng và quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm sản phẩm OCOP thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp.
21 70/VPĐP 24/06/2020 V/v tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới cho các Hội, Đoàn thể chính trị các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020
22 71/VPĐP 24/06/2020 V/v tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã dựng nông thôn mới cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020
23 69/BC-BCĐ 23/06/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
24 755/SNN-CCPTNT 23/04/2020 V/v góp ý điều chỉnh tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP và khung tài liệu đào tạo, tập huấn về OCOP.
25 356/QĐ-UBND 17/04/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung sản phẩm, chủ thể sản xuất tham gia đề án "Chương trình mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2030
26 870/BCĐ-KTN 30/03/2020 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
27 292/BCĐ-KTN 11/02/2020 Về việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
28 911/BNN-VPĐP 10/02/2020 Nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2020
29 01/vpđp 06/02/2020 báo cáo kết quả thực hiện XD nông thôn mới cấp thôn, bản ở các xã đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới năm 2019
30 05/vpđp 03/02/2020 về việc báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân nguồn vốn sự ngiệp nông thôn mới năm 2019
31 04/vpđp 30/01/2020 khảo sát nguồn kinh phí đầu tư thuộc chương trình mục tiêu quốc gia
32 03/vpđp 14/01/2020 về việc tham gia ý kiến kế hoạch triển khai thực hiện đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Nậm pồ năm 2020
33 02/vpđp 06/01/2020 về việc thẩm định hồ sơ công nhận xã Búng lao cơ bản đạt chuẩn NTM năm 2019
34 01a/BC-BCĐ 06/01/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 tỉnh Điện Biên
35 01/TB-VPĐP 31/12/2019 Danh sách các công ty, tư vấn bị cấm tham gia đấu thầu
36 1343/QĐ-UBND 27/12/2019 Quyết định phê duyệt kết quả và xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Điện Biên năm 2019
37 68/BCĐ_VPĐP 22/07/2019 V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn NSTW thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
38 66/BC-BCĐ 12/07/2019 Báo cáo Kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
39 610/QĐ-UBND 25/06/2019 Quyết định ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh ĐiệnBiên
40 1053/KH-UBND 18/04/2019 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
41 730/KH-BCĐ 22/03/2019 Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Điện Biên năm 2019
42 123/HD-UBND 01/01/2019 Hướng dẫn triển khai đề án xây dựng nông thôn mới
43 268/TB-VPCP 01/01/2019 Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020
44 02/bc-tu 14/09/2018 Báo cáo công tác tháng 09/2018
45 4488/NHNN-TD 15/06/2018 Công văn số 4488/NHNN-TD về việc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm gia đoạn 2018-2020.
Hình ảnh
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây