Thông tin liên hệ

Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Pú Hồng

Thứ ba - 26/10/2021 09:51
Với mục tiêu nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân, xây dựng nếp sống văn minh, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; những năm qua, xã Pú Hồng (huyện Điện Biên Đông) đã đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) và nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của người dân.
Người dân bản Chả B, C vệ sinh đường làng, khơi thông cống rãnh.
Người dân bản Chả B, C vệ sinh đường làng, khơi thông cống rãnh.

Để phong trào được triển khai hiệu quả, từng bước lan tỏa trong đời sống nhân dân, Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH xã Pú Hồng chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong đó, tập trung đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Do là xã nghèo, nhiều dân tộc sinh sống, trình độ dân trí không đồng đều nên công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được xã đặc biệt quan tâm. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như: Tuyên truyền miệng, lồng ghép trong các cuộc họp bản, qua hoạt động của các hội, đoàn thể; bằng các băng rôn, khẩu hiệu; qua các buổi biểu diễn văn hóa, văn nghệ, giao lưu thể thao; hệ thống loa phát thanh của xã… Nhận thức của người dân về vai trò, mục đích, ý nghĩa quan trọng của việc xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư đã có sự chuyển biến rõ rệt. Tại từng bản, các thành viên trong ban vận động phong trào thường xuyên tuyên truyền về các quy định, tiêu chuẩn của gia đình văn hóa để mọi người cùng nắm rõ và tham gia thực hiện. Mặt khác, xã chủ động lồng ghép nội dung của phong trào TDĐKXDĐSVH với các chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tổ chức cho các bản, hộ gia đình đăng ký xây dựng danh hiệu văn hóa.

Đáng chú ý, đối với từng nội dung cụ thể của phong trào, xã đều có giải pháp thực hiện hết sức linh hoạt, phù hợp với điều kiện của địa phương. Điển hình như thực hiện nội dung đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, bên cạnh việc tích cực vận động nhân dân mở rộng diện tích lúa nước, giảm diện tích lúa nương, phát triển chăn nuôi đại gia súc để nâng cao thu nhập, xã triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo. Từ nguồn vốn các chương trình 30a, 135, nông thôn mới, trong năm 2020 xã đã hỗ trợ mua 79 con trâu, bò sinh sản, xây được 136 nhà tiêu hợp vệ sinh và 83 hố rác mini hộ gia đình cho người dân trên địa bàn. Mặt khác, xã cũng tạo điều kiện cho hơn 550 người dân được vay vốn ủy thác qua các hội, đoàn thể để đầu tư phát triển sản xuất với tổng số tiền dư nợ gần 20 tỷ đồng; vận động nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo để có nguồn kinh phí tặng quà, sửa chữa, xây dựng nhà ở cho hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Với nội dung về thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật, xã Pú Hồng tập trung vận động nhân dân nghiêm túc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tích cực tham gia xây dựng hương ước của thôn, bản, xóa bỏ các hủ tục, mê tín dị đoan. Đến nay, đa số người dân đã chấp hành nghiêm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, chủ động bài trừ các tệ nạn xã hội. Nhằm xây dựng môi trường “sạch - đẹp - an toàn”, xã vận động người dân các bản thường xuyên tham gia quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm; không nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm sàn; làm hố thu gom rác, nhà tiêu hợp vệ sinh; hiến đất, đóng góp ngày công để xây dựng nông thôn mới. Quan tâm xây dựng thiết chế văn hóa, phát triển phong trào thể dục, thể thao tại các bản, đến nay xã đã xây dựng được nhà văn hóa xã, 13/17 bản có nhà văn hóa, 5 bản có sân thể thao để người dân hội họp, vui chơi, tổ chức các sự kiện của bản...

Đánh giá về kết quả phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn, bà Vì Thị Doan, Chủ tịch UBND xã Pú Hồng cho biết: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xã đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Người dân đã có ý thức rõ rệt trong việc tập trung phát triển chăn nuôi, sản xuất để xóa đói giảm nghèo, từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa. Năm 2020, toàn xã có 656 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa (chiếm 65,6%), 17/17 bản được công nhận bản văn hóa (đạt 100%). Mặc dù, tỷ lệ hộ nghèo của xã vẫn còn cao (chiếm 61,18%) song với những kết quả đạt được sẽ là động lực để xã tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào TDĐKXDĐSVH trong những năm tới nhằm cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. 

Nguồn tin: Bài, ảnh: Đức Thái

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây