Thông tin liên hệ

Mường Báng xây dựng đời sống văn hóa

Thứ sáu - 24/12/2021 10:13
Thực hiện xây dựng nông thôn mới, bên cạnh việc hoàn thiện các tiêu chí cứng như quy hoạch, cơ sở hạ tầng, tỷ lệ hộ nghèo… xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa đã thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên ý thức tự nguyện, tự giác trong nhân dân, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.
Ban Vận động thôn Pú Ôn, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Ban Vận động thôn Pú Ôn, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Ông Lò Văn Phanh, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Báng cho biết: Phát huy vai trò của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới được xã Mường Báng xác định vừa là mục tiêu, yêu cầu của phát triển bền vững, vừa là nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng ủy, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã luôn quan tâm chú trọng và nâng cao chất lượng nội dung các cuộc vận động như: Đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường sạch - đẹp - an toàn; xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở và phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng tư tưởng, chính trị lành mạnh.

Năm 2021, cấp ủy, chính quyền xã tập trung chỉ đạo nhiều nội dung trọng tâm của phong trào như: Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, ban công tác Mặt trận các thôn, bản tổ chức họp đánh giá bình xét gia đình văn hóa; thôn, bản văn hóa; tuyên truyền vận động thực hiện 5 nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện các phong trào xây dựng “gia đình văn hóa”; phong trào xây dựng “Thôn, bản văn hóa”, xã đạt chuẩn nông thôn mới; phong trào học tập, lao động sáng tạo; xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến... Kết quả đã có 682/1,096 hộ đạt gia đình văn hóa năm 2021; 10/13 thôn văn hóa.

Công tác tuyên truyền vận động thường xuyên được xã Mường Báng chú trọng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về vai trò, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào xây dựng đời sống văn hóa để chuyển đổi hành vi theo hướng tích cực. Theo đó, các thành viên trong ban chỉ đạo phong trào phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua loa phát thanh, tuyên truyền miệng, tuyên truyền lồng ghép tại các buổi họp thôn, bản. Nội dung tập trung tuyên truyền chủ yếu là: Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới; phòng chống các tệ nạn xã hội, thực hiện quy chế dân chủ, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội...

Để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, phát triển cả về chất và lượng, trong thời gian tới, xã Mường Báng tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã trong tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng phong trào ở các thôn, bản. Hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phải thường xuyên, liên tục, lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào khác như: Phát huy dân chủ, khuyến học, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, học tập và làm theo Bác, chương trình xây dựng nông thôn mới... 

Nguồn tin: Bài, ảnh: Lan Phương

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây