Thông tin liên hệ

 Văn bản theo chủ đề: Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1986/KH-UBND 28/06/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên, đến năm 2025
2 1396/SNN-VPĐP 26/06/2022 V/v tham gia xây ý kiến vào dự thảo
Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã
nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng
cao; Thôn bản nông thôn mới, thôn bản
nông thôn mới kiểu mẫu.
3 401/SNN-NTM 06/03/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh rà soát mục tiêu và huy động nguồn lực để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2022-2025
4 27/VPĐP 02/03/2022 V/v góp ý dự thảo các nội dung cóliên quan về Bộ tiêu chí thôn, bản thôn nông thôn mới và Bộ tiêu chí thôn, bản NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025
5 274/BCĐ-KTN 25/01/2022 Về việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và Đề án mỗi xã một sản phẩm năm 2022
6 2893/SNN-VPĐP 12/12/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021; Kế hoạch thực hiện năm 2022.
7 2894/SNN-NTM 12/12/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án " Mỗi xã một sản phẩm" năm 2021, Kế hoạch thực hiện năm 2022
8 2843/SNN-VPĐP 07/12/2021 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021; Kế hoạch thực hiện năm 2022.
9 99/VPĐP 24/10/2021 về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ thẩm định địa phương đạt chuẩn và CB đạt chuẩn nông thôn mới và hồ sơ phân hạng SP OCOP
10 788/VPĐP-VN&MT 04/10/2021 V/v đăng ký tham gia Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
11 2309/SNN-NTM 05/10/2021 V/v đăng ký thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025.
12 2313/SNN-NTM 05/10/2021 V/v đăng ký mô hình tham gia Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
13 87/VPĐP 19/09/2021 V/v báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2021
14 2084/BCĐ-KTN 06/07/2021 V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng cuối năm 2021
15 1460/CTrHĐ-SNN 27/06/2021 triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
16 1092/BCĐ-KTN 15/04/2021 V/v rà soát, bổ sung mục tiêu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh .
17 963/UBND-KTN 07/04/2021 Tiếp tục hoạt động của hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2021
18 1836/BNN-VPĐP 30/03/2021 Tiếp tục hoạt động của hệ thống văn phòng điều phối NTM các cấp năm 2021
19 1261/BNV-TCBC 26/03/2021 Tiếp tục duy trì hoạt động hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp theo Quyết định 1920/QĐ-TTg
20 239/BCĐ-KTN 25/01/2021 về việc triển khai thực hiện chương trình NTM năm 2021
21 53/SNN-PTNT 10/01/2021 Tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (lần 3).
22 Biểu 01 30/12/2020 Danh sách bị cấm, đình chỉ đấu thầu đến tháng 12/2020
23 159/VPĐP 22/12/2020 về việc báo cáo kết quả thực hiện chương trinhh xây dựng NTM năm 2020
24 2514/SNN-PTNT 09/12/2020 Tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030"
25 2744/UBND-KTN 17/09/2020 triển khai công văn 6384/BNN-VPĐP ngày 15/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn triển khai một số nội dung thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
26 Biểu 01 29/09/2020 Danh sách bị cấm, đình chỉ đấu thầu đến tháng 9/2020
27 2493/UBND-KTN 24/08/2020 báo cáo tiến độ giải ngân và văn bản đề nghị điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
28 Biểu 01 29/06/2020 Danh sách bị cấm, đình chỉ đấu thầu đến tháng 6/2020
29 1218/SNN-QLCL 24/06/2020 V/v: hướng dẫn xây dựng và quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm sản phẩm OCOP thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp.
30 69/BC-BCĐ 22/06/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
31 71/VPĐP 23/06/2020 V/v tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã dựng nông thôn mới cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020
32 70/VPĐP 23/06/2020 V/v tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới cho các Hội, Đoàn thể chính trị các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020
33 01/TB-VPĐP 30/12/2019 Danh sách các công ty, tư vấn bị cấm tham gia đấu thầu
34 755/SNN-CCPTNT 22/04/2020 V/v góp ý điều chỉnh tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP và khung tài liệu đào tạo, tập huấn về OCOP.
35 870/BCĐ-KTN 29/03/2020 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
36 Biểu 01 30/03/2020 Danh sách bị cấm, đình chỉ đấu thầu đến tháng 3/2020
37 Biểu 01 30/03/2020 Danh sách bị cấm, đình chỉ đấu thầu đến tháng 3/2020
38 292/BCĐ-KTN 10/02/2020 Về việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
39 911/BNN-VPĐP 09/02/2020 Nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2020
40 05/vpđp 02/02/2020 về việc báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân nguồn vốn sự ngiệp nông thôn mới năm 2019
41 04/vpđp 29/01/2020 khảo sát nguồn kinh phí đầu tư thuộc chương trình mục tiêu quốc gia
42 03/vpđp 13/01/2020 về việc tham gia ý kiến kế hoạch triển khai thực hiện đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Nậm pồ năm 2020
43 02/vpđp 05/01/2020 về việc thẩm định hồ sơ công nhận xã Búng lao cơ bản đạt chuẩn NTM năm 2019
44 01/vpđp 05/02/2020 báo cáo kết quả thực hiện XD nông thôn mới cấp thôn, bản ở các xã đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới năm 2019
45 68/BCĐ_VPĐP 21/07/2019 V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn NSTW thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
46 123/HD-UBND 31/12/2018 Hướng dẫn triển khai đề án xây dựng nông thôn mới
47 4488/NHNN-TD 14/06/2018 Công văn số 4488/NHNN-TD về việc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm gia đoạn 2018-2020.
Hình ảnh
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây