Thông tin liên hệ

 Văn bản theo người ký: Bùi Minh Hải

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 101/KH-NTM 10/10/2022 truyền thông, tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên năm 2022 và 2023
2 1396/SNN-VPĐP 27/06/2022 V/v tham gia xây ý kiến vào dự thảo
Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã
nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng
cao; Thôn bản nông thôn mới, thôn bản
nông thôn mới kiểu mẫu.
3 676/BC-BCĐ 07/04/2022 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên Quý I; phương hướng, nhiệm vụ đến hết năm 2022
4 401/SNN-NTM 07/03/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh rà soát mục tiêu và huy động nguồn lực để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2022-2025
5 27/VPĐP 03/03/2022 V/v góp ý dự thảo các nội dung cóliên quan về Bộ tiêu chí thôn, bản thôn nông thôn mới và Bộ tiêu chí thôn, bản NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025
6 17/BC-VPĐP 18/01/2022 Báo cáo kết quả thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Điện Biên năm 2021, kế hoạch thực hiện năm 2022
7 68/BC-BCĐ 12/01/2022 BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
8 2893/SNN-VPĐP 13/12/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021; Kế hoạch thực hiện năm 2022.
9 2894/SNN-NTM 13/12/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án " Mỗi xã một sản phẩm" năm 2021, Kế hoạch thực hiện năm 2022
10 2843/SNN-VPĐP 08/12/2021 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021; Kế hoạch thực hiện năm 2022.
11 2309/SNN-NTM 06/10/2021 V/v đăng ký thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025.
12 2313/SNN-NTM 06/10/2021 V/v đăng ký mô hình tham gia Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
13 số 1987/CTrPH - SVHTTDL-SNNPTNT 13/08/2021 Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch với Sở Nông nghiệp và PTNT về xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025
14 1460/CTrHĐ-SNN 28/06/2021 triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
15 1333/BC-BCĐ 15/06/2021 Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng
đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
trên địa bàn tỉnh Điện Biên
16 53/SNN-PTNT 11/01/2021 Tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (lần 3).
17 726/BC-BCĐ 31/12/2020 kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
18 159/VPĐP 23/12/2020 về việc báo cáo kết quả thực hiện chương trinhh xây dựng NTM năm 2020
19 2514/SNN-PTNT 10/12/2020 Tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030"
20 114/KH-VPĐP 31/08/2020 Kiểm tra tình hình thực hiện nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững;
chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên
21 1218/SNN-QLCL 25/06/2020 V/v: hướng dẫn xây dựng và quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm sản phẩm OCOP thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp.
22 69/BC-BCĐ 23/06/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
23 01/TB-VPĐP 31/12/2019 Danh sách các công ty, tư vấn bị cấm tham gia đấu thầu
24 66/BC-BCĐ 12/07/2019 Báo cáo Kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
25 755/SNN-CCPTNT 23/04/2020 V/v góp ý điều chỉnh tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP và khung tài liệu đào tạo, tập huấn về OCOP.
26 01a/BC-BCĐ 06/01/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 tỉnh Điện Biên
27 68/BCĐ_VPĐP 22/07/2019 V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn NSTW thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
Hình ảnh
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây