Thông tin liên hệ

 Văn bản theo chủ đề: Báo cáo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 676/BC-BCĐ 07/04/2022 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên Quý I; phương hướng, nhiệm vụ đến hết năm 2022
2 17/BC-VPĐP 18/01/2022 Báo cáo kết quả thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Điện Biên năm 2021, kế hoạch thực hiện năm 2022
3 68/BC-BCĐ 12/01/2022 BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
4 1333/BC-BCĐ 15/06/2021 Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng
đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
trên địa bàn tỉnh Điện Biên
5 141/STC-QLNS 28/01/2021 báo cáo tài chính chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên năm 2020
6 141/STC-QLNS 28/01/2021 các thông tin tài chính từ hệ thống TabMis tỉnh Điện Biên năm 2020
7 01/BC - VPĐP 04/01/2021 Thông tin quản lý MIS chương trình NTM năm 2020 tỉnh Điện Biên
8 726/BC-BCĐ 31/12/2020 kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
9 272/BC-UBND 20/08/2020 Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm; ước thực hiện cả năm 2020 và dự kiến kế hoạch
năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
10 phụ lục 8 13/07/2020 các thông tin tài chính từ hệ thống tabmis chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM
11 6/2020 03/07/2020 báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và nguồn lực đã huy động để cập nhật trên cổng thông tin điện tử
12 73/BC-VPĐP 30/06/2020 Báo cáo kết quả tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản năm 2020
13 66/BC-BCĐ 12/07/2019 Báo cáo Kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
14 01a/BC-BCĐ 06/01/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 tỉnh Điện Biên
15 02/bc-tu 14/09/2018 Báo cáo công tác tháng 09/2018
Hình ảnh
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây