Thông tin liên hệ

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Văn phòng điều phối Nông thôn mới Điện Biên

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 101/KH-NTM 10/10/2022 truyền thông, tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên năm 2022 và 2023
2 27/VPĐP 03/03/2022 V/v góp ý dự thảo các nội dung cóliên quan về Bộ tiêu chí thôn, bản thôn nông thôn mới và Bộ tiêu chí thôn, bản NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025
3 17/BC-VPĐP 18/01/2022 Báo cáo kết quả thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Điện Biên năm 2021, kế hoạch thực hiện năm 2022
4 99/VPĐP 25/10/2021 về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ thẩm định địa phương đạt chuẩn và CB đạt chuẩn nông thôn mới và hồ sơ phân hạng SP OCOP
5 87/VPĐP 20/09/2021 V/v báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2021
6 333/KH-SCT 22/03/2021 kê hoạch triển khai chương trình mỗi xã 1 sản phẩm năm 2021 của Sở Công Thương
7 141/STC-QLNS 28/01/2021 báo cáo tài chính chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên năm 2020
8 141/STC-QLNS 28/01/2021 các thông tin tài chính từ hệ thống TabMis tỉnh Điện Biên năm 2020
9 01/BC - VPĐP 04/01/2021 Thông tin quản lý MIS chương trình NTM năm 2020 tỉnh Điện Biên
10 Biểu 01 31/12/2020 Danh sách bị cấm, đình chỉ đấu thầu đến tháng 12/2020
11 Biểu 01 30/09/2020 Danh sách bị cấm, đình chỉ đấu thầu đến tháng 9/2020
12 114/KH-VPĐP 31/08/2020 Kiểm tra tình hình thực hiện nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững;
chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên
13 102/KH-VPĐP 10/08/2020 kiểm tra đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác quản lý, sử dụng và giải ngân nguồn được giao trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại các huyện giai đoạn 2016-2020
14 phụ lục 8 13/07/2020 các thông tin tài chính từ hệ thống tabmis chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM
15 6/2020 03/07/2020 báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và nguồn lực đã huy động để cập nhật trên cổng thông tin điện tử
16 73/BC-VPĐP 30/06/2020 Báo cáo kết quả tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản năm 2020
17 Biểu 01 30/06/2020 Danh sách bị cấm, đình chỉ đấu thầu đến tháng 6/2020
18 71/VPĐP 24/06/2020 V/v tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã dựng nông thôn mới cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020
19 70/VPĐP 24/06/2020 V/v tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới cho các Hội, Đoàn thể chính trị các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020
20 Biểu 01 31/03/2020 Danh sách bị cấm, đình chỉ đấu thầu đến tháng 3/2020
21 Biểu 01 31/03/2020 Danh sách bị cấm, đình chỉ đấu thầu đến tháng 3/2020
22 05/vpđp 03/02/2020 về việc báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân nguồn vốn sự ngiệp nông thôn mới năm 2019
23 04/vpđp 30/01/2020 khảo sát nguồn kinh phí đầu tư thuộc chương trình mục tiêu quốc gia
24 03/vpđp 14/01/2020 về việc tham gia ý kiến kế hoạch triển khai thực hiện đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Nậm pồ năm 2020
25 02/vpđp 06/01/2020 về việc thẩm định hồ sơ công nhận xã Búng lao cơ bản đạt chuẩn NTM năm 2019
26 01/vpđp 06/02/2020 báo cáo kết quả thực hiện XD nông thôn mới cấp thôn, bản ở các xã đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới năm 2019
27 68/BCĐ_VPĐP 22/07/2019 V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn NSTW thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
Hình ảnh
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây