Thông tin liên hệ

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Sở Nông nghiệp

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1396/SNN-VPĐP 26/06/2022 V/v tham gia xây ý kiến vào dự thảo
Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã
nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng
cao; Thôn bản nông thôn mới, thôn bản
nông thôn mới kiểu mẫu.
2 401/SNN-NTM 06/03/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh rà soát mục tiêu và huy động nguồn lực để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2022-2025
3 2893/SNN-VPĐP 12/12/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021; Kế hoạch thực hiện năm 2022.
4 2894/SNN-NTM 12/12/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án " Mỗi xã một sản phẩm" năm 2021, Kế hoạch thực hiện năm 2022
5 2843/SNN-VPĐP 07/12/2021 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021; Kế hoạch thực hiện năm 2022.
6 2309/SNN-NTM 05/10/2021 V/v đăng ký thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025.
7 2313/SNN-NTM 05/10/2021 V/v đăng ký mô hình tham gia Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
8 số 1987/CTrPH - SVHTTDL-SNNPTNT 12/08/2021 Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch với Sở Nông nghiệp và PTNT về xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025
9 1460/CTrHĐ-SNN 27/06/2021 triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
10 53/SNN-PTNT 10/01/2021 Tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (lần 3).
11 2514/SNN-PTNT 09/12/2020 Tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030"
12 1218/SNN-QLCL 24/06/2020 V/v: hướng dẫn xây dựng và quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm sản phẩm OCOP thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp.
13 01/TB-VPĐP 30/12/2019 Danh sách các công ty, tư vấn bị cấm tham gia đấu thầu
14 66/BC-BCĐ 11/07/2019 Báo cáo Kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
15 755/SNN-CCPTNT 22/04/2020 V/v góp ý điều chỉnh tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP và khung tài liệu đào tạo, tập huấn về OCOP.
16 01a/BC-BCĐ 05/01/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 tỉnh Điện Biên
17 268/TB-VPCP 31/12/2018 Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020
Hình ảnh
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây