Văn phòng Nông thôn mới tỉnh Điện Biên

http://nongthonmoi.dienbien.gov.vn


Thành công nhờ sự chung sức đồng lòng

Xây dựng nông thôn mới (NTM) được Ủy ban MTTQ xã Thanh Hưng (huyện Ðiện Biên) xác định là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết. Ðể đi tới thành công đòi hỏi các cấp, các ngành và toàn xã hội cùng tham gia. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, điều hành của chính quyền; MTTQ xã bám sát các nội dung nghị quyết của Ðảng ủy; chủ động xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Ban công tác mặt trận khu dân cư triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ðặc biệt MTTQ xã phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai thực hiện tốt 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM.
Hưởng ứng chủ trương xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu, người dân đội 16, xã Thanh Hưng chung tay làm đường giao thông nông thôn.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, nội dung thiết thực; nhận thức của nhân dân về xây dựng NTM có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều hộ tự giác tham gia hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động xây dựng đường làng ngõ xóm, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa thôn, bản... tạo sự lan tỏa, đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Ông Quàng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thanh Hưng cho biết, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay MTTQ xã vận động nhân dân hiến trên 2.000m2 đất làm đường giao thông nông thôn, góp sức nâng cấp đường liên thôn liên bản tại các đội: 7, 9, 13, 14 và đội 16 với tổng chiều dài trên 1,8km; xây dựng mới 4 nhà văn hóa; làm mới cổng trường, tường bao sân trường THCS Thanh Hưng; làm mới 12 cổng làng văn hóa... Tổng cộng nhân dân trong xã góp hơn 7.500 ngày công lao động, góp bằng tiền mặt gần 8,7 tỷ đồng xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ xã còn phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp với các đơn vị thi công làm và nâng cấp 100% đường trục của xã, đường nhựa hóa và bê tông hóa với 10km đường nhựa; 10,2km đường bê tông; bê tông hóa các tuyến đường trục thôn bản, đường ngõ xóm với tổng chiều dài 28,6km (đạt 80%); đầu tư kiên cố hóa kênh mương cấp 2 và cấp 3 với tổng dài 2,2km; vận động nhân dân dồn điền đổi thửa tổng diện tích 38,4ha… Kết cấu hạ tầng được đầu tư tạo thuận lợi cho nhân dân sinh hoạt và trong sản xuất, đời sống; bà con tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đưa các cây trồng mới năng suất cao, hiệu quả kinh tế tốt vào sản xuất, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người năm 2019 lên 40 triệu đồng/người/năm (tăng 22 triệu đồng/người so với năm 2015); tỷ lệ hộ nghèo toàn xã hiện giảm còn 4,47%.

Xây dựng cuộc sống mới gắn với xây dựng NTM, các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục, xây dựng gia đình văn hóa được xã Thanh Hưng gắn với việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Các mô hình “tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”; “khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp”; “Hũ gạo tình thương”; “Tổ an ninh tự quản”… được duy trì hiệu quả và nhân rộng trong các cộng đồng dân cư, tạo môi trường văn hóa lành mạnh. 16/16 thôn, bản trên địa bàn đã thực hiện di dời chuồng trại gia súc xa nhà đảm bảo ổn định phát triển chăn nuôi vừa đảm bảo vệ sinh môi trường. Thông qua các mô hình phát huy được vai trò tự quản của nhân dân trong giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường, góp phần tích cực trong thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

Ông Quàng Văn Minh cho biết thêm, cùng với công tác tuyên truyền, vận động MTTQ xã còn tích cực thực hiện giám sát trong xây dựng NTM. Tập trung vào một số lĩnh vực, như: Xây dựng cơ sở hạ tầng, nguồn lực đầu tư, nhất là nguồn lực do nhân dân đóng góp; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chính sách hỗ trợ, ưu đãi nông dân phát triển sản xuất, hỗ trợ nông dân nghèo... Qua giám sát kịp thời nắm bắt và đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc; phát hiện, kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết nhiều vụ việc, góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận xã hội, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Không lấy kết quả “cán đích” NTM năm 2017 làm hài lòng, thỏa mãn; với sự chung sức đồng lòng cùng quyết tâm cao nhất Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Thanh Hưng phấn đấu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2020.

Nguồn tin: Gia Kiệt

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây