Văn phòng Nông thôn mới tỉnh Điện Biên

http://nongthonmoi.dienbien.gov.vn


Điện Biên Đông nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Là một trong những huyện nghèo của cả nước, kinh tế chậm phát triển, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao... Song nhờ tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay huyện Điện Biên Đông đã có nhiều thay đổi rõ rệt. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đảm bảo; thu nhập của người dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm, bộ mặt nông thôn đang từng ngày khởi sắc...
Đoàn viên, thanh niên xã Mường Luân tham gia làm đường bê tông, xây dựng nông thôn mới (ảnh chụp trước ngày 27/4).

Điện Biên Đông có xuất phát điểm trong xây dựng NTM thấp, nhất là về hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước từ một bộ phận người dân vẫn còn tồn tại, người dân chưa có ý thức tự vươn lên thoát nghèo... Vì vậy, để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM trên địa bàn, Huyện ủy, HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/HU, Nghị quyết số 113/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng NTM huyện Điện Biên Đông giai đoạn 2017 - 2020 với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để cùng nỗ lực thực hiện. Mặt khác, huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, tổ công tác giúp đỡ các xã hướng dẫn triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM; tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ cấp huyện, xã và thôn, bản về chương trình xây dựng NTM và chương trình mỗi xã một sản phẩm; thường xuyên giao ban nắm tình hình thực hiện xây dựng NTM tại cơ sở để đưa ra giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp. Song song với đó, huyện tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng NTM cho cán bộ, nhân dân thông qua việc chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tăng cường phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM; mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm và quyền lợi của người dân trong xây dựng NTM...

Đặc biệt, huyện tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn xây dựng NTM. Giai đoạn 2016 - 2020, tổng nguồn vốn được huyện huy động thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn là hơn 689,28 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là hơn 606,43 tỷ đồng với tổng số 102 công trình được xây dựng mới và nâng cấp sửa chữa; kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất là 82,85 tỷ đồng. Phát huy tinh thần thi đua “Cả nước chung tay xây dựng NTM”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, cán bộ và nhân dân trong huyện tích cực tham gia xây dựng NTM bằng nhiều hình thức như hiến đất, đóng góp ngày công lao động, góp kinh phí xây dựng đường giao thông, trường học, nhà văn hóa... Trong giai đoạn 2017 - 2020, người dân trên địa bàn huyện đã hiến trên 15ha đất, đóng góp hơn 1 tỷ đồng cùng hàng nghìn ngày công để xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, sân thể thao... Trong quá trình thực hiện xây dựng NTM, huyện thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề hoặc lồng ghép với hoạt động kiểm tra kinh tế - xã hội để giúp các xã kịp thời tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Thực hiện mục tiêu xây dựng NTM, những năm qua xã Mường Luân đã tập trung huy động mọi nguồn lực, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức đồng lòng tham gia xây dựng NTM. Nhờ đó, kết cấu hạ tầng của xã được đầu tư xây dựng, hệ thống đường giao thông, thủy lợi, điện sinh hoạt, trường học, cơ sở vật chất văn hóa ngày càng hoàn thiện, tạo đà cho sự phát chung của huyện. Đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, thu nhập bình quân đạt trên 19 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm còn 24,5%... Xã đi đầu trong xây dựng NTM của huyện với số tiêu chí đã hoàn thành 16/19 tiêu chí và được công nhận xã cơ bản đạt chuẩn NTM vào năm 2020.

Tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Điện Biên Đông đã đạt kết quả đáng ghi nhận. Tính đến hết năm 2020, toàn huyện có 3 xã cơ bản đạt chuẩn NTM (Mường Luân, Luân Giói, Pu Nhi), bình quân các xã còn lại đạt 10,46 tiêu chí/xã, tăng 1,31 tiêu chí so với năm 2019. Kinh tế, văn hóa - xã hội có sự phát triển đáng khích lệ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm. Kết quả trên là động lực to lớn để huyện Điện Biên Đông tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong những năm tới.


 

Nguồn tin: Bài, ảnh: Đức Linh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây