Văn phòng Nông thôn mới tỉnh Điện Biên

http://nongthonmoi.dienbien.gov.vn


Tạo việc làm cho lao động nông thôn

Huyện Ðiện Biên có hơn 71.500 người trong độ tuổi lao động (chiếm 60% dân số toàn huyện), song tỷ lệ lao động chưa có việc làm thường xuyên và chưa qua đào tạo cao. Vì vậy, những năm qua công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Ðiện Biên quan tâm nhằm nâng cao chất lượng lao động, tạo việc làm. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được huyện coi là một giải pháp quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Sau khi học nghề, người dân xã Noong Luống (huyện Ðiện Biên) áp dụng vào trồng nấm mang lại hiệu quả kinh tế cao.

UBND huyện Ðiện Biên đã chỉ đạo các phòng chức năng, chính quyền các xã thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát cung - cầu lao động để nắm bắt kịp thời số lao động có việc làm, không có việc làm; lao động được đào tạo nghề, lao động chưa qua đào tạo nghề và nhu cầu học nghề của người lao động. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể từng năm, tổ chức các đợt tư vấn, đào tạo nghề phù hợp; tăng cường giới thiệu lao động cho các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.

Ông Trần Văn Bốn, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ðiện Biên cho biết: Hàng năm, Phòng phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh, Trường Cao đẳng Nghề và UBND các xã tổ chức tuyên truyền, tuyển sinh đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo nhu cầu của người lao động. Năm 2019 đã đào tạo nghề cho 1.112 học viên (đạt 102,4% kế hoạch năm); trong đó tuyển mới và dạy nghề ngắn hạn cho 700 học viên theo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tổ chức tập huấn chuyển giao công nghệ kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm; trồng ngô, lúa, cây ăn quả; nuôi thủy sản cho gần 6.600 lao động nông thôn, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo, tập huấn lên 53.688 người (đạt 76% tổng số lao động huyện). Số lượng lao động sau đào tạo nghề biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh và có việc làm đạt trên 70%. Sau khi được đào tạo nghề, nhiều lao động đã xây dựng thành công các mô hình phát triển kinh tế như: Mô hình trồng nấm của nông dân các xã: Mường Lói, Thanh An; mô hình chăn nuôi gà ở các xã: Nà Tấu, Thanh Nưa. Bên cạnh đó, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện triển khai thực hiện thu thập thông tin thị trường lao động; phối hợp với 13 công ty tuyển dụng lao động và UBND các xã tổ chức tuyên truyền, tuyển lao động vào làm việc tại các khu công nghiệp trong nước. Kết quả năm 2019, huyện đã tạo việc làm mới cho 1.480 lao động (đạt 102% kế hoạch); từ đầu năm 2020 đến nay, huyện đã giải quyết việc làm cho hơn 200 lao động thông qua các chương trình, dự án.

Bằng những giải pháp thiết thực, có hiệu quả, chất lượng lao động trên địa bàn huyện ngày càng được nâng lên. Lao động tham gia học nghề được nâng cao trình độ tay nghề, cơ bản đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động; người lao động có thể tự tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập. Ðồng thời, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn cũng từng bước được chuyển dịch theo hướng tích cực. Cụ thể, hiện nay tỷ lệ lao động đang gia tăng trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng với hơn 11.200 người; nông - lâm nghiệp - thủy sản hơn 40.200 người; thương mại, dịch vụ hơn 14.500 người.

Năm 2020, huyện Ðiện Biên đặt mục tiêu đào tạo nghề cho hơn 1.000 lao động nông thôn; tập huấn chuyển giao công nghệ khoa học kỹ thuật cho 6.600 lao động và tạo việc làm cho 1.060 lao động, xuất khẩu lao động đi làm việc nước ngoài 10 người. Ðể đạt được mục tiêu, huyện Ðiện Biên đã đề ra nhiều giải pháp như: Phát triển ngành nghề truyền thống và ngành nghề, dịch vụ mới phù hợp với từng địa phương; khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển; đẩy mạnh xuất khẩu lao động và tạo điều kiện pháp lý giúp người lao động tự kiếm việc làm; thực hiện tốt chính sách đối với lao động học nghề…

Nguồn tin: Thu Phương

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây