Văn phòng Nông thôn mới tỉnh Điện Biên

http://nongthonmoi.dienbien.gov.vn


Điện Biên: Nhiều nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới

Đến tháng 10/2017, toàn huyện Điện Biên đã có 2/25 xã được UBND tỉnh Điện Biên công nhận xã đạt chuẩn NTM, 3 xã cơ bản đạt chuẩn NTM. Theo kế hoạch, lộ trình năm 2017, huyện Điện Biên phấn đấu 8 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 10/25 xã (đạt 40% số xã).
Người dân chung tay bảo vệ môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới.

Năm 2107, huyện Điện Biên được giao phấn đấu có 8 xã  (Thanh Xương, Thanh An, Thanh Yên, Thanh Hưng, Pom Lót, Sam Mứn, Thanh Nưa, Mường Phăng) đạt chuẩn 19 tiêu chí và cơ bản đạt các tiêu chí NTM. Từ sự vào cuộc quyết liệt cuả các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể của huyện, xã đã mang lại kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM.

Tính đến ngày 30/10/2017, 8 xã phấn đấu về đích NTM đã tăng thêm 31 tiêu chí so với năm 2016, bình quân mỗi xã tăng ít nhất 1 tiêu chí. Toàn huyện có 2/25 xã (Noong Hẹt, Thanh Chăn) được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM, 3 xã cơ bản đạt chuẩn NTM. Bình quân toàn huyện đạt 9,84 tiêu chí/xã, bộ mặt nông thôn các xã thực sự thay đổi, mang lại môi trường sống tốt hơn cho khu vực nông thôn. Trình độ đội ngũ cán bộ cấp xã được nâng cao; nhận thức của nhân dân về xây dựng NTM chuyển biến rõ rệt, nhân dân đã tích cực tham gia và tự nguyện đóng góp công lao động, tiền của, hiến đất để thực hiện xây dựng NTM.

Đường nông thôn bản Bông B, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên được bê tông hóa.
Đường nông thôn bản Bông B, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên được bê tông hóa.

Ông Bùi Hải Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên, cho biết: Xác định nhiệm vụ đưa 8 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí và cơ bản đạt các tiêu chí NTM là nhiệm vụ hết sức khó khăn, nên từ đầu năm Ban chỉ đạo(BCĐ) huyện đã tổ chứ họp để đánh giá tình hình thực hiện NTM của 8 xã nằm trong kế hoạch. Xây dựng lộ trình thực hiện cho các xã; đồng thời lựa chọn những thành viên BCĐ có kinh nghiệm để giao nhiệm vụ giúp đỡ xã; lãnh đạo BCĐ huyện vào cuộc với sự quyết tâm cao nhất. Thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra, nắm tình hình nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Để giúp đỡ 8 xã hoàn thành mục tiêu, UBND huyện đã cân đối ngân sách huyện, phân bổ cho các xã với tổng số tiền là 13.050 triệu đồng. Trong đó, phân bổ 4.500 triệu đồng trích từ nguồn đấu giá đất 2017 cho 3 xã( Thanh Hưng, Thanh Xương, Thanh Luông) để thực hiện các nội dung còn nợ năm 2016; phân bổ 6.200 triệu đồng cho 5 xã (Thanh Yên, Thanh Nưa, Mường Phăng, Pom Lót, mỗi xã 1.230 triệu đồng; xã Thanh An 1.200 triệu đồng); phân bổ 2.350 triệu đồng cho xã Thanh Hưng, Thanh Luông, Sam Mứn thực hiện đầu tư các công trình thuộc các tiêu chí chưa đạt.

UBND huyện đã phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện phát động chương trình ủng hộ xóa nhà tạm, dột nát tới toàn thể cán bộ công, viên chức, nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp... Trên địa bàn huyện, sau 2 đợt phát động đã huy động được hơn 1.475 triệu đồng và đã phân bổ cho các xã thực hiện sửa chữa, nâng cấp nhà tạm, dột nát cho các hộ gia đình nghèo, chính sách, đặc biệt là các xã phấn đấu về đích năm 2017.

Người dân chung tay bảo vệ môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới.
Người dân chung tay bảo vệ môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới.

Ông Bùi Hải Bình cho biết thêm: Trong thời gian tới, UBND huyện Điện Biên sẽ tiếp tục triển khai quy hoạch để thực hiện đề án xây dựng NTM phát triển bền vững, phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội – văn hóa đồng bộ; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế ở nông thôn góp phần tăng cường củng cố hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Phấn đấu đến hết năm 2017 có 10 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại tăng ít nhất 2 – 3 tiêu chí /xã so với cuối 2016. Phấn đấu giai đoạn 2017 – 2020 huyện có thêm 16 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn NTM.

Với mục tiêu hoàn thiện lộ trình xây dựng NTM như trên, UBND huyện Điện Biên đã đưa ra nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện. Thành viên BCĐ huyện căn cứ nhiệm vụ được phân công theo quy chế hoạt động tiến hành rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành tiêu chí NTM từng xã mà đơn vị mình được phân công chỉ đạo. BCĐ huyện tăng cường lực lượng giúp các xã triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, dảm bảo quốc phòng an ninh, củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền chủ trương, chính sách về xây dựng NTM; nhằm khắc phục tư tưởng trông chờ vào đầu tư của Nhà nước; khơi dậy tính tích cực, tự giác của cộng đồng dân cư, các thành phần kinh tế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM.

Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã. Nâng cao về trình độ chuyên môn, lý luận, kiến thức quản lý Nhà nước; quan tâm đào tạo cán bộ chuyên môn về nông nghiệp, nông thôn, nhất là chuyên môn kỹ thuật về khuyến nông. Tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ Ban phát triển thôn bản. Tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng đa ngành, đào tạo tại chỗ, truyền nghề thực nghiệm trên các mô hình sản xuất.

Cùng với đó, huy động và lồng ghép các dự án để thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép các Chương trình mục tiêu Quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu đang triển khai trên đại bàn nông thôn và vốn ngân sác hỗ trợ trực tiếp chương trình mục tiêu xây dựng NTM. Tích cực huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực từ các doanh nghiệp, vốn tín dụng, cùng các nguồn lực khác từ cộng đồng, đóng góp của nhân dân tham gia đầu tư xay dựng các công trình theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Chỉ đạo các xã rà soát quỹ đất chưa sử dụng, đất 5% canh tác không hiệu quả, có vị trí thuận lợi có khả năng sinh lời để thực hiện đấu giá tạo nguồn kinh phí thực hiện xây dựng NTM.

Hy vọng bằng những giải pháp thiết thực, cụ thể và sự vào cuộc quyết liệt cùng với sự hỗ trợ từ các cấp ủy Đảng, chính quyền, công cuộc xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Điện Biên nói chung và huyện Điện Biên nói riêng sẽ đạt được những thành quả quan trọng, góp phần đưa bộ mặt nông thôn Điện Biên thêm phần khởi sắc.

 

Nguồn tin: baotainguyenmoitruong.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây