Văn phòng Nông thôn mới tỉnh Điện Biên

http://nongthonmoi.dienbien.gov.vn


Tuần Giáo thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng NTM

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Tuần Giáo luôn quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện các tiêu chí văn hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM). Huyện đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, đa sắc màu, từ đó nâng cao đời sống tinh thần nhân dân, bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống.
Người dân xã Mùn Chung tích cực vệ sinh đường làng, ngõ xóm “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Từ khi xây dựng NTM, đời sống người dân xã Nà Tòng (huyện Tuần Giáo) từng bước phát triển, việc hưởng thụ văn hóa tinh thần ngày càng nâng cao. Các phong trào về văn hóa được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Ông Ðèo Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Nà Tòng chia sẻ: Cấp ủy, chính quyền xã đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Ðồng thời, tích cực vận động nhân dân tham gia văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; dọn dẹp, khơi thông các tuyến đường nội bản; di dời chuồng trại ra xa nhà, chỉnh trang lại nhà sạch đẹp; thực hiện nghiêm các quy định trong việc cưới, việc tang, lễ hội, không để xảy ra tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống... Ðến nay, xã có 4/6 bản đạt danh hiệu bản văn hóa, 6/6 bản có đội văn nghệ quần chúng. Dự kiến trong năm 2021, xã sẽ được bố trí nguồn vốn, xây dựng nhà văn hóa xã và 2 nhà văn hóa bản. Từ đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bà Lò Hồng Nhung, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tuần Giáo cho biết: Thực hiện tiêu chí số 6 và số 16 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, huyện Tuần Giáo đã chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... Từ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng NTM từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng con người, gia đình, cộng đồng nông thôn và môi trường văn hóa lành mạnh, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy quá trình xây dựng NTM trên địa bàn.

Ðể thực hiện tiêu chí số 6 về “Cơ sở vật chất văn hóa”, huyện Tuần Giáo đã rà soát các thiết chế văn hóa từ huyện đến xã, thôn bản để có kế hoạch hỗ trợ, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; quy hoạch diện tích đất để xây dựng sân vận động, trung tâm văn hóa - thể thao, sân luyện tập thể dục thể thao... Cùng với đó, huyện cũng linh hoạt sử dụng các nguồn lực đầu tư, nhất là nguồn xã hội hóa để xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa  - thể thao. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân, tham gia hiến kế, hiến công, góp đất, đến nay huyện Tuần Giáo đã xây dựng được 75 nhà văn hóa (1 nhà văn hóa huyện; 12 nhà văn hóa xã; 62 nhà văn hóa bản, khối phố...); 108 cổng chào bản, khối phố văn hóa; 11 nhà tập luyện thi đấu thể thao; 1 sân vận động tại trung tâm huyện, 2 sân bóng đá mini, trên 80 sân bóng chuyền, 55 sân cầu lông...

Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện Tuần Giáo đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh việc thực hiện tiêu chí về văn hóa; nhất là chỉ đạo các xã thôn, bản tập trung phát động các phong trào thi đua, cuộc vận động như: Xây dựng bản văn hóa, khu dân cư văn hóa; gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc… Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM. Thực hiện nghiêm các quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa cho người dân nông thôn. Ðến nay, toàn huyện có 12.595/19.045 gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 125/177 bản, khối phố đạt danh hiệu bản, khối phố văn hóa; giai đoạn 2015 - 2020 có 12/18 xã cơ bản đạt xã văn hóa nông thôn và thị trấn Tuần Giáo đạt chuẩn văn hóa đô thị.

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị huyện Tuần Giáo thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng NTM đã góp phần hình thành, duy trì nếp sống văn hóa mới trong các gia đình, cộng đồng dân cư, đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội. Từ đó, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp, tạo đà cho sự phát triển toàn diện ở huyện “cửa ngõ” của tỉnh.

Nguồn tin: Bài, ảnh: Sầm Phúc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây