Văn phòng Nông thôn mới tỉnh Điện Biên

http://nongthonmoi.dienbien.gov.vn


Cần đẩy nhanh tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia

Năm 2022, tổng kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) gần 1.152 tỷ đồng. Bao gồm: Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gần 478 tỷ đồng; Chương trình Xây dựng nông thôn mới gần 187,5 tỷ đồng và Chương trình Giảm nghèo bền vững hơn 486,7 tỷ đồng. Ngay sau khi được giao vốn, các địa phương đang khẩn trương triển khai thực hiện.
Các sở, ngành và địa phương đang tích cực đôn đốc, triển khai giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2022, nhất là nguồn vốn các chương trình MTQG. Trong ảnh: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại số 6 thi công quốc lộ 279B đoạn qua xã Mường Phăng, TP. Đi

Năm 2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Trung ương, vốn đối ứng ngân sách địa phương của huyện Điện Biên Đông là 203,426 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 104,893 tỷ đồng và vốn đối ứng ngân sách địa phương 12,969 tỷ đồng). Bao gồm: Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 117,862 tỷ đồng; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 63,799 tỷ đồng và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là 21,765 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Ngọc, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Điện Biên Đông cho biết: Đối với các dự án đã được phân bổ chi tiết, các đơn vị được giao chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để triển khai thi công dự án. Đối với các dự án nằm trong kế hoạch bố trí vốn ngân sách Trung ương năm 2022 nhưng chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết, các đơn vị được giao chủ đầu tư, chuẩn bị đầu tư sớm tổng hợp, báo cáo kèm quyết định phê duyệt dự án trình UBND huyện để báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư phân bổ chi tiết.

Dự án Di chuyển Nhân dân bản Tìa Dình xuống bản Chua Ta (xã Tìa Dình) sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển của Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; vốn đối ứng ngân sách địa phương. Dự án bao gồm các dự án thành phần: Bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; san ủi mặt bằng với tổng diện tích 11,25ha và đường giao thông nội bộ. Quy mô hỗ trợ di chuyển 73 hộ dân. Tổng mức đầu tư dự án 40,671 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án 2 năm (2022 - 2024). Đến nay, UBND huyện Điện Biên Đông đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tìa Dình; phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng 9,2ha với tổng kinh phí 12,969 tỷ đồng; hoàn thành thủ tục kiểm tra hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp trong phạm vi dự án với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đơn vị chủ đầu tư đã hoàn thành hồ sơ gửi Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

Ông Trần Đình Trọng, Trưởng phòng Dân tộc huyện Điện Biên Đông cho biết: Đối với các nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hiện nay phòng đang tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình cho cả giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch năm 2022. Dự kiến cuối tháng 9/2022, UBND huyện sẽ hoàn thành kế hoạch chi tiết đối với từng dự án, tiểu dự án thuộc chương trình. Bên cạnh đó, một số dự án không thể thực hiện trên địa bàn huyện mà vẫn được phân bổ vốn, UBND huyện đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh chuyển sang địa phương khác. Đơn cử như tiểu dự án 1 thuộc dự án 9 về đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù do huyện Điện Biên Đông không có dân tộc có khó khăn đặc thù. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện, huyện Điện Biên Đông đang gặp khó khăn khi thiếu các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện của các sở, ngành và UBND tỉnh nên một số nội dung đang phải đợi có văn bản hướng dẫn mới tiếp tục triển khai thực hiện.

Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, hiện nay Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Điện Biên Đông đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thành lập Ban quản lý các chương trình mục tiêu cấp xã và thành lập Ban phát triển cấp thôn, bản; ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Sau đó, phòng trực tiếp tổ chức các lớp tập huấn cho từng xã để Ban quản lý cấp xã và Ban phát triển thôn, bản nắm vững các nội dung để triển khai thực hiện. Đối với các dự án thuộc nguồn vốn đầu tư phát triển hiện đang hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư. Còn các dự án hỗ trợ sản xuất giao về cho các xã cũng chưa thể triển khai thực hiện, UBND huyện chỉ đạo chính quyền các xã tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm.

Một số khó khăn của huyện Điện Biên Đông cũng là thực trạng của các huyện vùng cao khác. Trong khi đó thực hiện các chương trình MTQG có ý nghĩa quan trọng về đầu tư kết cấu hạ tầng, phục vụ sản xuất, đời sống của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Do năm nay Trung ương phân bổ vốn muộn (cuối tháng 5/2022); cùng với đó hướng dẫn thực hiện của các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan chủ quản chương trình còn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ công tác lập, giao kế hoạch của tỉnh. Vì vậy đến cuối tháng 6, HĐND tỉnh mới thông qua kế hoạch vốn 3 chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Sau khi được giao vốn, các sở, ngành, địa phương đang tập trung hoàn thiện các thủ tục phân bổ vốn. Đồng thời, hoàn thiện cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện lồng ghép vốn; nguyên tắc, tiêu chí phân bổ, phân cấp quản lý vốn đầu tư; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án thành phần và tập trung triển khai thực hiện, giải ngân vốn giao. Được biết, để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 theo kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thành lập 3 đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố. Trong đó chú trọng hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc các chương trình MTQG. Qua kiểm tra, hiện nay các địa phương đang nỗ lực thực hiện, phấn đấu đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ giải ngân vốn theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Nguồn tin: Bài, ảnh: Phạm Trung

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây